Hlavné menu

školská knižnica Knižničný a vypožičný poriadok Štatút školskej knižnice Knižný fond

Školská knižnica

školská knižnica

    

Naša školská knižnica sa nachádza v budove školy na Tovarníckej ulici na druhom poschodí. Je umiestnená v samostatnej bunke, kde v jednej miestnosti sa nachádza literatúra pre deti  a mládež, v druhej literatúra pre dospelých. Malé vysunuté oddelenie školskej knižnice máme aj v druhej budove v elokovanom pracovisku na Ulici Dr. Pantočku v Tovarníkoch. Priestory školskej knižnice majú v popoludňajších hodinách k dispozícii aj žiaci navštevujúci ŠKD a žiaci ubytovaní v školskom internáte.

 

Výpožičné hodiny

Pondelok        11,30 – 13,00

Utorok            11,30 – 14,30

Streda             11,30 – 13,00

 

Knižnické a informačné služby

 - výpožičné služby,

 - rešeršné služby,

 - kopírovacie služby,

 - realizácia informačnej výchovy  - v spolupráci s učiteľom vo vyučovaní v jednotlivých predmetov

                                                           v  triedach,

                                                         - v spolupráci s učiteľom v rámci vyučovacej hodiny v priestoroch 

                                                            školskej knižnice,

                                                         -  formou návštevy žiakov v školskej knižnice.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria