Hlavné menu

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: ssi.topolcany@gmail.com alebo Ul. Tovarnícka: 038 5320021 Ul.Dr. Pantočku:038 5225330               riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133   alebo Kontakt

 
Pozícia:

asistent učiteľa   Mám záujem

Úväzok:podľa zaradenia do triedy
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa :
- v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
- v študijnom programe- pedagogika
-študijnom programe zameranom na učiteľstvo, vychovávateľstvo alebo neučiteľský smer + DPŠ
2. alebo úplné strené vzdelanie
- v odbore zameranom na učiteľstvo a vychovávateľstvo
- úplné stredné vzdelanie + DPŠ, alebo kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa ukončené v MPC do 31. 8. 2010

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
• doklad o najvyššom dosiahnutom pedagogickom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis
• žiadosť o zamestnanie
• súhlas so spracovaním osobných údajov
• ostatné požadované doklady predloží úspešný uchádzač pred nástupom

iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
výpis z registra trestov, zdravotná a duševná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka,

- Pracovný pomer na dobu určitú
- Požadované doklady zaslať do 20. 08.2018 poštou, osobne alebo e-mailom
 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria