Hlavné menu

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Aktivity školy

2018/2019

MESTSKÁ POLÍCIA - naša pomoc a ochrana

Mestská polícia v Topoľčanoch tradične vyhlasuje obľúbenú výtvarnú súťaž, do ktorej sa každoročne zapájajú aj žiaci našej Spojenej školy internátnej. Do výtvarnej  súťaže pod názvom MESTSKÁ POLÍCIA - naša pomoc a ochrana  bolo odoslaných viacero zaujímavých  prác. Pozvanie na vyhlasovanie výsledkov do Galérie mesta  Topoľčany dostali traja žiaci, ktorí za svoju výtvarnú tvorivost získali Čestne uznanie. V  II. kategórii  si ocenenie odniesla Martinka Kotlárová z III. ročníka a Tomáš Andreutti z III.B.  V  III. kategórii  uspel  Milan Pavlovič  z praktickej školy.  Okrem hodnotných vecných cien si žiaci odniesli aj dobrý pocit z dosiahnutých úspechov. Oceneným blahoželáme a pedagógom ďakujeme za ich vedenie a podporu.

Súťaž z pracovného vyučovania - ,,A JE TO!"

Dňa 15.11.2018  sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže z pracovného vyučovania v Bánovciach nad Bebravou. Súťažilo sa v 3-členných družstvách v šiestich úlohách zameraných na praktické zručnosti a pracovné návyky. Žiaci museli preukázať svoju šikovnosť v montáži a demontáži modelu, pribíjaní klinčekov podľa vzoru, triedení drobného materiálu, prišívaní gombíkov, žehlení a skladaní trička, čistení a strúhaní zemiakov. Po výborných výkonoch sa naším žiakom podarilo obsadiť prvé miesto za čo im patrí veľká gratulácia .

 Naše 3-členné družstvo tvorili žiaci:      Marek Krajcsovics      6.ročník

                                                               Nikolas Langer            5.ročník

                                                               Sebastián Matejčík    5.ročník

Česko - slovenský projekt  Záložka do knihy spája školy 2018

Partnerská škola: Speciální základní škola a střední škola, Svitavy, Česká republika

Na záložkách pracovalo 76 žiakov so svojimi vyučujúcimi. Starší žiaci vyrábali záložky samostatne podľa vlastných predstáv, mladším žiakom pomáhali vyučujúci. Všetci sa tešíme na záložky a kontakty z Čiech, na ktoré radi odpovieme.

Ako sa učíme

Hodiny výtvarnej výchovy vyzbrojuje žiakov základnými pracovnými zručnosťami a návykmi. Pre skvalitnenie edukačného procesu využívame rôzne techniky a postupy, pracujeme s rôznym materiálom .Vyrábame i rôzne úžitkové predmety, ktorými si skrášľujeme prostredie triedy a okolia.. Nie vždy sa nám práca darí, ale úspech je, že začatú prácu vždy dokončíme.

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska

Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra 2018 na tému

Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska

Zúčastnilo sa 81 žiakov, striedali sa rôzne aktivity od prezentácie o vzniku a rozpade spoločného štátu Čechov a Slovákov cez vypracovanie pracovného listu až po prehliadku zaujímavých predmetov z obdobia spoločného štátu a pokusy o nácvik charlestonu v dobových kostýmoch. Podľa ohlasov žiakov im akcia spestrila vyučovanie a priblížila dobu minulú zaujímavým a nie nudným spôsobom.

Logo pre červené stužky

Logo pre červené stužky

Ako každý rok, aj tento sa naša škola  v rámci dvanásteho ročníka kampane „Červené stužky“ zapojila do výtvarnej súťaže špeciálnych základných škôl na tému: Logo pre červené stužky. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí, každoročne ju organizujú žiaci Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  Žiakom sme sa snažili primeranou formou priblížiť a vysvetliť všetky nové pojmy a informácie, ktoré sa dotýkajú tohto celosvetového problému.  Všetky práce sme umiestnili na veľkom paneli pri vstupe do školy, kde sme umiestnili informácie a  plagát kampane.

Špinavé ponožky

Špinavé ponožky

O tom, že oblečenie má byť čisté, a že sa má pravidelne prať sa deti učia už od prvej triedy.  Ale stane sa, že sa napríklad ponožky samé rozhodnú, že sa oprať nedajú. Ale to je už celkom iný príbeh-rozprávka, a ešte keď ju prídu zahrať kamaráti herci z divadla NaTraKY, môže tento príbeh dopadnúť všelijako. Ale hlavne, že bola zábava a všetko dopadlo nakoniec  dobre.

Integrácia spája všetky deti

10. októbra sa v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu sa konal koncert nadácie  Integrácia s účasťou hviezd speváckeho, tanečného a športového neba. Deti z celého Slovenska programom sprevádzala Katka Brichtová a Marcel Forgáč. Koncert otvoril Ondrej Kandráč a IMT Smile, k nim sa pridali známe osobnosti. Deťom sa páčili speváci, tanečníci, futbalisti, hokejisti a vystúpenia si užili doposlednej minúty.

Ja som dobrý remeselník

Vo štvrtok 4. októbra sa jedáleň školy rozoznela melódiami a zvukmi z tradičných aj menej známych ľudových nástrojov, ľudovými piesňami a hádankami, ktoré prišiel deťom predstaviť pán Hlbocký z Piešťan. Predstavil deťom ľudové hudobné nástroje    a remeslá, ktorými sa živili ľudia v minulosti.

Začiatok školského roka 2018/2019

Začiatok školského roka 2018/2019

Prázdninové dni odleteli, stíchli ihriská, kúpaliská, parky. Ožili opustené školy. Detskú vravu počuť z tried, chodieb, klubovní, jedální. Deti sa z prázdnin vrátili opálené, oddýchnuté, plné nových zážitkov. Do školských lavíc zasadli aj malí žiačikovia v prvých triedach. Ráno zakývali mame a ockovi, a ako veľkí, odišli so svojimi novými pani učiteľkami. V našej  prváckej triede si do lavíc prvý krát zasadli: Tobiasko K., Vaneska H., Vaneska D.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria