Hlavné menu

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Aktivity školy

2017/2018

Veselý záver školského roka

Veselý záver školského roka

Všetci žiaci sa veľmi tešili na udalosť, ktorá sa koná na konci školského roka. Odovzdávali sa vysvedčenia, niektorí sa potešili z dobrých známok, iní boli  trocha smutnejší. Iba deviataci boli sklamaní, pretože sa možno už nikdy neuvidia. Ich cesty sa rozdelia. Bude im ľúto za učiteľmi, spolužiakmi. To neplatilo  o vrtkých ,,prvostupniaroch“, ktorí sa veselo zabávali v predposledný deň školského roka. Vidina voľna, veľa oddychu, zábavy a hier  počas prázdnin,  im   urobila veľkú radosť. Najprv zdolali marhuľovú bublaninu, ktorú im na rozlúčku so školským rokom upiekla  p. uč. Korcová. Potom s radosťou naháňali farebné bublinky, ktoré sa im vznášali nad hlavami.  Aj keď chytali nechytiteľné, zábavu  im to nepokazilo.  Hlavné je, že aspoň na dva mesiace  je  zase  svet gombička. Užívajte si prázdniny do sýtosti milé deti a v septembri zase s plnou energiou  späť do školských lavíc!

 

                                                                                            PaedDr. Mária Fabšíková

Výtvarný salón profesora Ondreičku

Koniec školského roka sa niesol aj v znamení vyhodnotení výtvarných súťaží. Medzi najväčšie výtvarné súťaže patrí aj výtvarný salón profesora Ondreičku pod záštitou SPP a združenia Korytnačky, v ktorej sa zúčastnilo skoro 4400 detí so svojimi dielkami z celého Slovenska. Jednu z 15tich cien, Cenu korytnačky získal aj Kevin Karvay z druhého ročníka

Šuriansky Kubko

Dňa 6. júna sa  v šurianskej synagóge konal ďalší ročník súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Nitrianskeho kraja, Šuriansky Kubko. Našu školu  reprezentovalo päť žiakov v zastúpení: Kevin Karvay, Markos Karvay, Stanislav Zachar, Dominika Dubajová a Marek Krajcsovics.  Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota si celkovo vypočula 27 prednesov, príbehov a básničiek od slovenských autorov. V  kategórii mladších žiakov, podal chvályhodný výkon Kevin Karvay z druhého ročníka, za čo mu porota udelila tretie miesto. Podobné ocenenie v  kategórii starších žiakov, získal Marek Krajcsovics, z piateho ročníka. Porotu presvedčil vhodným výberom prózy a čistou výslovnosťou. Ostatní súťažiaci si odniesli diplomy a cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť o rok.

Oceneným žiakom gratulujeme a veríme v ich ďalšie úspechy !

                                                                                                    PaedDr. Mária Fabšíková

Olympijský deň

Pohybové aktivity a súťaže patria v našej škole k tým najobľúbenejším činnostiam.  Preto najmä 1. jún, patril  festivalu  pohybu, radosti a nadšenia.  Konal sa pod názvom Olympijský deň. Hlavným cieľom bolo vytvárať u žiakov vzťah k pravidelnému  športovaniu,  podporovať zdravie a propagovať idey olympizmu. Olympijsky deň prebiehal  pod heslom: ,,Hýb sa, uč sa  a poznávaj“.  Na stanovištiach  zápalisto  súťažili  jednotlivci a na ihriskách zasa športové kolektivy. Hýbali sa všetci. Malí i velí, zažívali  atmosféru skutočných pretekov.  Mohli sa zabaviť a stretnúť sa s bývalým hokejistom, Ľubomírom  Hurtajom.  Súčasťou športového dňa bola EKO aktivita  ku Dňa Zeme a stanovište so zdravými nápojmi,  ktorých základom  boli liečivé bylinky. Niektorí žiaci podporili Olympijsky deň vo výtvarnej súťaži  pod názvom  „Ja a môj olympijský sen“Vyvrcholením olympiády bolo odovzdávanie medailí so záverečným ceremoniálom.   Všetkým oceneným ,,športovcom“ zaznela v závere pieseň "We Are the Champions". Olympiáda bola krásnym spestrením  blížiaceho sa záveru školského roka. Ukázala, že zdravý životný štýl  človeka v živote neobmedzuje,  ale naopak, prináša  množstvo príjemných chvíľ.

Súťaž zručnosti

K blížiacemu koncu školského roka si každoročne, my žiaci, meriame svoje sily nielen v tom, čo sme sa za celý školský rok naučili z knižiek a od pani učiteliek, ale aj v tom, čo dokážeme vlastnými rúčkami vytvoriť, akí sme šikovní, rýchli, tvoriví. Preto sme sa v jednu aprílovú stredu zišli v druháckej triede na veľkej súťaži zručnosti. Prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci. A čo nás čakalo? Modelovanie, strihanie, skladanie trička, loďky,  kociek lega, navliekanie korálok. Deti bojovali statočne v jednotlivých disciplínach. Vavrín víťazstva si odniesli tretiaci, druhých druhákov od víťazov delil len jeden jediný bod. Zahanbiť sa nenechali ani najmenší prváci, ktorí skončili ako tretí. Všetci sme sa cítili veľmi dobre a na konci súťaže sme si ešte zasúťažili o to, kto z drevených kociek postaví najvyššiu vežu. V tejto súťaži vyhrali druháci, ktorí uložili na seba 32 kociek.

 Šikovníkom gratulujeme!

Tvorivá dielňa

Jar je v plnom prúde. Vonku pekne svietilo slniečko tak sme sa my tretiaci, opäť stretli s deťmi z prvej a druhej triedy, aby sme si pani JAR spoločne zhmotnili.  Komu inému, ak nie práve jej vďačíme  za to že sa vonku všetko zelená a  kvitne? To sme vedeli a práve preto sme sa stretli na tvorivých dielňach. Rozhodli sme sa vyzdobiť sukňu pani JARI pestrými kvetmi. Pustili sme sa do práce, podelili sme si úlohy. Niekto obkresľoval kvety, niekto ich vystrihoval, niekto dokresľoval čo bolo treba, niekto lepil kvety na sukňu pani JARI. Ešte mašľu do vlasov a dielo bolo hotové. Veď posúďte sami! A treba povedať, že prváci vyrobili spevavé stromy, lebo na každom sa usadil nejaký spevavý vtáčik, aby bolo veselo.  A pani JAR sa potešila a darovala nám slnko, zeleň, svetlo a radosť.

 

Pripravili pani učiteľky: Fabšíková, Opoldusová a Korcová     

Olympiáda špeciálnych škol v Leviciach

K deťom patrí pohyb, je to prirodzené a prirodzené je aj to, že deti rady súťažia. Dňa 22.5.2018 sa v športovej hale v Leviciach  uskutočnila športová olympiáda pre špeciálne školy. Tento ročník sa za účasti 12 škôl niesol opäť v duchu futbalu. Chlapci a dievčatá  súťažili atletickými disciplínami ako skok do diaľky, hod plnou loptou a ľah - sed za minútu. Z našich žiakov sa olympiády zúčastnili žiaci druhého stupňa, ktorí sa celkovo umiestnili na 4. priečke v súťaži vo futbale. V jednotlivcoch sa na 1. mieste v disciplíne viacboj, určenú pre variant B. Stanko Zachar z II.B, za predvedené výkony chlapcom ďakujeme.

Našu školu reprezentovali: Marek Krajcsovics, Dávid Kotlár, Miloš Hunka, Mário Palo, Dávid Kotlár, Stanko Zachar a Marcela Palová

Gaňova Tarnava 2018

Aj my sme vycestovali do Spiškej Novej Vsi, aby sme sa stretli so svojimi rovesníkmi na VIII. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2018. Našu školu reprezentoval žiak Marek Krajcsovics, ktorý sa svojou prózou od Martina Jedináka  „Trampoty s vodou“ pokúšal očariť porotu a prispieť k príjemnej atmosfére veľmi vydarenej akcie. Nakoniec sa odborná porota rozhodla udeliť Marekovi krásne tretie miesto, čo nás veľmi potešilo. Prežili krásny deň v spoločnosti talentovaných recitátorov, rovesníkov z rôznych kútov Slovenska, od ktorých sme načerpali inšpirácie, možno aj pre ďalšie súťaže.

Krajské kolo v prednese poézia a prózy

Tohtoročná súťažná prehliadka krajského kola recitácie žiakov poézie a prózy s názvom „Gaňova Tarnava“ prebehla v príjemnej atmosfére v priestoroch školskej knižnice v Odbornom učilišti internátnom v Novej Vsi nad Žitavou. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácií, ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa vybraného textu, učili sa s ním pracovať, rozlišovať pasáže postáv, zvládať prvky recitácie a celkového vystupovania na verejnosti. Našu školu reprezentovali žiaci:  

   Marek Krajcsoviics – získal 1. miesto v prednese poézie

                                                                  Dominika Dubajová – získala 2. miesto v prednese poézie (video)

                                                                  Kevin Karvay, - získal 3. miesto v prednese prózy

Najlepší recitátori boli odmenení diplomom a vecnými cenami. Zo srdca srdečne blahoželáme.

Školské kolo v prednese poézie a prózy

Školské kolo v prednese poézie a prózy

       „Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“  

Slovami  napísanými ako motto sa začalo školské kolo v prednese poézie a prózy. V našej škole má prednes dlhoročnú tradíciu a zapája sa do neho čoraz viac žiakov. V tomto školskom roku  recitovalo spolu 20 žiakov zo  všetkých ročníkov variantu A i víťazka za praktickú  školu. Najobľúbenejšou  slovenskou autorkou poézie od ktorej sa najčastejšie recitovali básne,  bola Jana Humeníková. Pre starších bol najzaujímavejší výber od Miroslava Válka. Niektorým  recitujúcim v orientácii pomohla úvodná prezentácia o spisovateľoch detských kníh.

Mnohí žiaci sa na súťaž veľmi dobre pripravili. Dokázali zaujať divákov keď vystupovali s istotou, s dobrým recitátorským výrazom, precítene.  Boli takí, ktorí za svoje výkony  získali diplomy a ceny a tiež takí, ktorí si to vyskúšali prvýkrát pred spolužiakmi.

Porota mala z čoho vyberať nielen na ocenenie tých najlepších, ale aj  na postup do krajského kola.

Veľkým vzorom pre súťažiacich bolo vystúpenie žiačky zo ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch. V jej podaní sa naši žiaci oboznámili s umením hry nagitaru, umeleckým prednesom a spevom. Mohli sa inšpirovať jej prejavom, nadšením a radosťou z účinkovania.

Na 1.mieste v súťaži sa umiestnili títo žiaci: Kevin  Karvay z 2.roč., Dominika Dubajová z 3.roč. a Marek Krajczovicz z 5.roč. Školu budú reprezentovať na krajskej súťaži v Novej Vsi nad Žitavou.

Všetkým postupujúcim blahoželáme!

                                                                                  PaedDr. Mária Fabšíková

Veľkonočné dielne

Schyľuje sa k Veľkej noci a my sme sa rozhodli tvoriť a privolať k nám dlho očakávanú jar. Tak ako aj pred Vianocami aj vo veľkonočnej dielničke sme sa zdokonaľovali v servítkovej technike – dekupáži a dokonca sme niečo aj zrecyklovali. Spoločnými silami sme vyrobili zajkov, kuriatka, dokonca sme si pripomenuli prečo je dôležité správať sa v prírode slušne a chrániť ju. Popri práci sme sa veľa nasmiali, čo môžete vidieť aj na fotkách J, aha tu:

Výstava výtvarných a priestorových prác v Galérii mesta Topoľčany

V mesiaci marci sa každý rok tešíme na výstavu našich výtvarných a priestorových prác v Galérii mesta Topoľčany. Tento rok vystavujeme naše výtvory už po ôsmy krát. Tento rok sme sa dohodli, že sa zahráme na rozprávkovú krajinu. V každej správnej rozprávkovej krajine nesmie chýbať hrad, vodné víly, trpaslíci, ale hlavne princ a princezná. Tá naša, Ruženka a princ Rudo vítali všetkých návštevníkov, spolu s Dúhovými vílami z výkladu.

Súťaž v speve

Súťaž v speve je celoškolské podujatie, na ktoré sa všetci tešíme. Všetky triedy našej školy vytasia svoje tajné triumfy, žiakov s najkrajšími hlasmi široko ďaleko J. Po  náročnom triednom tréningu konečne môžu ukázať ako im to ladí. Tento školský rok bol úspešný pre viac tried a ak ste zvedaví kto bol najlepší, tak tu sú výsledky:

 

 

I. Stupeň -  1. Miesto – Samuel Cifra, 3. ročník

                   2. Miesto – Sebastián Matejčík, 4. ročník

                   3. Miesto – Kevin Karvay, 2. ročník

II. stupeň -  1. Miesto – Emil Herák, 8. ročník

                    2. Miesto – Stanka Machová, 8. ročník

                    3. Miesto – Marek Krajčovič, 6. ročník

Rozprávka z mlyna - divadlo NAtraKY

Dňa 14.2.2018 opäť do našej školy zavítali herci z divadla NatraKY, ktoré predstavilo deťom príbeh "Rozprávka z mlyna". Deti sa ponorili do príbehu, kde sa zoznámili s ujom mlynárom a jeho kohútikom Pierkom, spoločne vyslobodili princeznú Leu, ktorú si zahrala naša pani učiteľka. Tento príbeh  bol veľmi  zaujímavý ale i poučný. A ako to už v rozprávkach býva, všetko sa skončilo šťastne, mlynár sa stihol oženiť a jeho deti sa môžu opäť tešiť na nový príbeh.

Vianočný čas prichádza...

Čarovný predvianočný čas sa pomaly vkráda do studených dní a prináša nám chvíle očakávania, šťastia a pohody. Je tradíciou, že pred vianočnými sviatkami si naše deti pozvú hostí, rodičov a priateľov na svoje vianočné vystúpenie. Tak to bolo aj v tomto roku. Deti sa predviedli nielen spevom, recitáciou, ale aj vinšami, koledami, divadielkom, tančekom. Vianočná nálada z vystúpenia pretrvala až do večera.

Mikulášska besiedka

Na 6. decembra sa deti našej školy vždy veľmi tešia. Všetci vedia, že práve v tento deň zavíta do našej školy sv. Mikuláš. Prišiel aj s bohatou nádielkou pre všetky dobré deti. Deti sa Mikulášovi odvďačili peknými básničkami, pesničkami aj obrázkami. Na záver si pozreli pekné divadelné predstavenie s mikulášskou tematikou, s ktorým sa im predstavili študenti Súkromnej strednej pedagogickej školy v Topoľčanoch.

Finančná gramotnosť s dráčikom Euráčikom

Hodina  matematiky s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov 1.-3.ročníka sa realizovala 27. novembra, pod vedením p.učiteľky, PaedDr. M. Fabšíkovej. Hodina bola upriamená na spoznávanie a praktické používanie peňazí. Deti sa spoznali s postavou Dráčika Euráčika, ktorý ich zoznámil s históriou vzniku peňazí i so súčasnou menou používanou v EU. Prostredníctvom interaktivity spolu spoznávali podobu i hodnotu mincí a bankoviek EURA. V praktických činnostiach  zisťovali, čo si za určitý počet EUR môžu kúpiť. Hra na obchod ,,U LACNEHO JOŽKA“ ich presvedčila, že nie všetko čo sa im páči, si môžu dovoliť. Deti ,,predávali a kupovali“, pričom používali eurá na nerozoznanie od tých pravých. Do pacovaných listov písomne zaznamenávali  počet našetrených mincí a následne ich  v prezentácii na  interaktívnej tabuli ,,hádzali“ do prasiatok. V programe ALF si skladali obrázok bankoviek v hodnote 10 a 5 EUR  a potom cez internet sledovali video o výrobe euro bankoviek. Počas aktivít mali k dispozícii papierové peňaženky, aby sa učili šetrne zaobchádzať s bankovkami a mincami. Všetky úlohy spojené s používaním EURA, radostne ukončili básničkou  Dziny, dziny, dziny, mám prasiatko z hliny…Až vtedy si uvedomili, že platí staré známe: ,,Bez práce nie sú koláče a šetrit sa oplatí“.

Celoslovenská kampaň Červené stužky

Celoslovenská kampaň Červené stužky

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.
Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

    Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí, každoročne ju organizujú žiaci Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  Žiaci našej školy  sa pravidelne  zapájajú do tejto celoslovenskej kampane. Nakoľko sú naši žiaci mentálne postihnutí, snažili sme im primeranou formou priblížiť a vysvetliť všetky nové pojmy a informácie,  z ponúkaných aktivít sme  zorganizovali výtvarnú súťaž o najkrajšiu pohľadnicu. Všetky práce sme umiestnili na veľkom paneli pri vstupe do školy, kde sme umiestnili aj plagát kampane. Žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili červené stužky , vyrobili si červené kvety  na vytvorenie živej červenej stužky. Nosením červených stužiek, sme symbolicky podporili boj proti tejto zákernej chorobe. Po druhýkrát sme sa zapojili aj do športovej súťaže. Žiaci druhého stupňa odohrali turnaj vo futbale a vo vybíjanej, mladší žiaci uskutočnili beh parkom. V utorok , 28. novembra 2017 sa v priestoroch školy  zišlo 36 žiakov so svojimi pani učiteľkami. Pani učiteľka  Božiková pripravila pre žiakov krátke spoty kampane, oboznámila ich s príčinami vzniku, priebehu a dôsledkov  AIDS . Žiaci si posadali, nad hlavu si umiestnili červenú stuhu spolu s vytvorenými kvetmi a vytvorili živú stužku.

Mgr. Daniela Božiková

Jesenná tvorivá dieľna

Prišla jeseň a ponúkla nám svoje dary – listy, gaštany, tekvičky, konáriky..... proste prírodniny, ktoré sme spoločne nazbierali.  A ešte priniesol aj nemilého hosťa -  chrípku. Preto sme zapojili všetky sily a pripravili sme pre všetkých zdravý mrkvový šalát. Bol výborný..... neskôr, keď sme sa posilnili, využili sme všetky prírodniny v tvorivej dielni. A čo sme vyrobili? To si pozrite na fotkách. 

Rozprávkový vláčik

V piatok ráno Naša škola privítala hercov z divadla NA TRAKOCH, ktorí pozvali naše deti na  prekrásnu cestu ROZPRÁVKOVÝM VLÁČIKOM do Rozprávkova. Okrem detí do vláčika však pristupovali aj rôzne zvieratká. Napríklad slon, ktorý chcel ušetriť na cestovnom lístku a vydával sa za komárika, alebo aj kozička, ktorá chcela cestovať nie s cestovným lístkom, ale s kapustným listom. Veľmi zaujímavým cestujúcim v tomto rozprávkovom vláčiku bol had Okuliarnik indický, ktorý si kúpil okuliare, ale nasadil si ich na oči naopak a potom  všetko aj naopak videl. Keďže išlo o interaktívne predstavenie nemohla chýbať pomoc od detí. Nielenže si počas cestovania vláčikom mohli zaspievať pesničky s chytľavými melódiami, ale dokonca pomohli rozprávkovému hadovi, aby nevidel všetko naopak. A tak sa príbeh rozprával, vláčik sa pomaly približoval k svojmu cieľu a to na súťaž „O vláčikových výmysloch“. Tu opäť hercom pomohli naše deti. Mali vymyslieť, aké vláčiky by prihlásili do  tejto súťaže – a deti vymysleli – mäsový, šalátový, koláčový, hruškový a za odmenu malý vynálezcovia dostali krásny potlesk od svojich kamarátov a mohli si zabubnovať na bubon, ktorý sprevádzal Rozprávkový vláčik.

Počas cestovania týmto rozprávkovým vláčikom bolo počuť nielen spev hercov a detí, ale aj radostný smiech a v ich očkách svietili iskričky radosti a nadšenia zo zábavy. Keď opona spadla, deti hercov odmenili búrlivým potleskom.

 

iBobor

iBobor

V dňoch 7. - 8. 11. sa konala na Slovensku informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Na našej škole sa jej zúčastnilo 20 žiakov. Tento rok bola pridaná nová kategória Drobec v ktorej súťažilo 6 žiakov z  5 a  6. ročníka. Drobci museli vyriešiť 12 úloh za 30 minút. V kategórii Bobríci súťažilo 14 žiakov 7 až 9. ročníka. Renáta Rácová z 8. A získala v tejto kategórii maximálny počet bodov 96 a skončila spolu s ďalšími 349 súťažiacimi na 1. mieste. V tejto kategórii súťažilo 17 980 žiakov. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu a súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Výsledky_iBobor_v_školskom_roku_2017.pdf

Pohľadnica pre Červené stužky
Ako každý rok, aj tento sa naša škola  v rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky zapojila do výtvarnej súťaže špeciálnych základných škôl na tému: Pohľadnica pre červené stužky. Súťaž vyhlásili: MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline

Dňa 20.10. 2017 k nám zavítalo divadielko Clipperton so svojím veselým predstavením Rumcajs. Vystúpili, pobavili, zožali úspech a všetkým čo sa predstavenia zúčastnili, vyčarili na tvári celodenný úsmev. Môžete si na nich zaspomínať aj takto – s našimi fotkami. 

          

Športom pre Červené stužky
V tomto školskom roku sa naša škola po druhýkrát zapojila do kampane „Športom pre Červené stužky“. Táto nebezpečná choroba nám nie je ľahostajná, a preto sa snažíme  každoročne našim žiakom priblížiť túto problematiku, aby sa naučili zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Súčasťou tohtoročného ročníka sú už tradične rôzne aktivity s ňou spojené. Koordinátorka protidrogovej prevencie Mgr. Daniela Božiková spolu s učiteľmi telesnej a športovej  výchovy Mgr. Jankou Ďurkáčovou a Mgr. Miroslavom Bátovským zorganizovala športovú akciu na podporu kampane pod názvom „Športom pre Červené stužky“. Športová akcia sa uskutočnila dňa 14. 11. 2017 na ihrisku našej školy v Tovarníkoch. Nakoľko sme škola s menším počtom žiakov, turnaja sa zúčastnili tri triedy ročníkov 5. – 9. Žiaci súťažili v dvoch disciplínach – vybíjaná dievčatá a futbal chlapci. Na turnaji sa zúčastnilo 24 žiakov. Usporiadali sme aj beh parkom pre žiakov ročníkov 1. – 4. Tohto behu sa zúčastnilo 17 žiakov. Sme radi, že sme mohli prispieť do kampane v boji proti AIDS.
Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Daniela Božiková a žiaci SŠI, ul. Tovarnícka 1632, Topoľčany
Lístok, lístku hovorí

Lístok, lístku hovorí, prišla jeseň do hory. Veverička šušky zbiera, plní prázdne komory. Touto motivačnou básničkou, navodzujúcou jesennú atmosféru sa 24.októbra 2017 začala prvá zo série tvorivých dielní pre žiakov1.stupňa, ktorú pripravila  p. učiteľka Korcová. V úvode sa deti oboznámili so znakmi jesene.  Na interaktívnej tabuli videli čo sa robí vonku s počasím, ako a prečo zberáme úrodu a dozvedeli sa aj odpvede na otázku, prečo sú listy farebné. Tematicky najvhodnejším námetom pre jesennú tvorivú činnosť, boli veselé obrázky z usušených listov. Deti vytvárali vlastné kompozície, obkresľovali makety, strihali a  kombinovali prírodný materiál. Výtvory v detailoch  dokresľovali pastelkami a dolepovali farebným papierom. Počas práce si viacerí uvedomili, že aj zdanlivo obyčajné listy sa dajú zaujímavo využiť. Výsledkom ich tvorivého úsilia boli pestrofarební listoví trpaslíci, veselí ježkovia a sovy.  Jesenné obrázky boli na pohľad pekné a technicky dobre zvládnuté. Ooriginalita výtvarného stvárnenia a snaha o dokončenie výrobku, boli dobrou motiváciou pre dosiahnutie primeranej odmeny. A tak pani učiteľky v závere hodiny štedro rozdávali  pochvalu  a nešetrili  povzbudením. Už teraz sa tešíme na zimné tvorenie!

 

                                                                                                              PaedDr. Mária Fabšíková, koordinátor

Deň Milana Rastislava Štefánika

Medzinárodný deň školských knižníc sa tento školský rok realizoval 23.10. na tému „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Žiaci prežili zaujímavé a poučné dopoludnie, zoznámili sa s osobnosťou a životom M.R.Štefánika, zážitkovou a hravou formou získali nové vedomosti o ňom a o astronómii, preukázali svoje zručnosti pri tvorivých aktivitách.

Záložka do knihy spája školy

Aj v školskom roku 2017/18 sa naša škola prihlásila do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Naša partnerská škola pre tento rok je Špeciálna škola v českom meste Svitavy. Naši žiaci pripravili s radosťou pekné záložky a sú plní očakávania, aké záložky dostanú od českých detí.

Ako sme robili topeničky

Škola začína

Škola začína

Ako každý školský rok sa aj dnes, 4 septembra, otvorili brány našej školy. Pani riaditeľka slávnostne privítala na školskom dvore všetkých žiakov, a predovšetkým našich prváčikov, ktorých obdarovala malým darčekom. V školskom roku 2017/2018 Vám, milí žiaci, prajeme veľa školských i mimoškolských úspechov!

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria