Hlavné menu

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Aktivity školy

2017/2018

Čarovný predvianočný čas sa pomaly vkráda do studených dní a prináša nám chvíle očakávania, šťastia a pohody. Je tradíciou, že pred vianočnými sviatkami si naše deti pozvú hostí, rodičov a priateľov na svoje vianočné vystúpenie. Tak to bolo aj v tomto roku. Deti sa predviedli nielen spevom, recitáciou, ale aj vinšami, koledami, divadielkom, tančekom. Vianočná nálada z vystúpenia pretrvala až do večera.

Na 6. decembra sa deti našej školy vždy veľmi tešia. Všetci vedia, že práve v tento deň zavíta do našej školy sv. Mikuláš. Prišiel aj s bohatou nádielkou pre všetky dobré deti. Deti sa Mikulášovi odvďačili peknými básničkami, pesničkami aj obrázkami. Na záver si pozreli pekné divadelné predstavenie s mikulášskou tematikou, s ktorým sa im predstavili študenti Súkromnej strednej pedagogickej školy v Topoľčanoch.

Hodina  matematiky s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov 1.-3.ročníka sa realizovala 27. novembra, pod vedením p.učiteľky, PaedDr. M. Fabšíkovej. Hodina bola upriamená na spoznávanie a praktické používanie peňazí. Deti sa spoznali s postavou Dráčika Euráčika, ktorý ich zoznámil s históriou vzniku peňazí i so súčasnou menou používanou v EU. Prostredníctvom interaktivity spolu spoznávali podobu i hodnotu mincí a bankoviek EURA. V praktických činnostiach  zisťovali, čo si za určitý počet EUR môžu kúpiť. Hra na obchod ,,U LACNEHO JOŽKA“ ich presvedčila, že nie všetko čo sa im páči, si môžu dovoliť. Deti ,,predávali a kupovali“, pričom používali eurá na nerozoznanie od tých pravých. Do pacovaných listov písomne zaznamenávali  počet našetrených mincí a následne ich  v prezentácii na  interaktívnej tabuli ,,hádzali“ do prasiatok. V programe ALF si skladali obrázok bankoviek v hodnote 10 a 5 EUR  a potom cez internet sledovali video o výrobe euro bankoviek. Počas aktivít mali k dispozícii papierové peňaženky, aby sa učili šetrne zaobchádzať s bankovkami a mincami. Všetky úlohy spojené s používaním EURA, radostne ukončili básničkou  Dziny, dziny, dziny, mám prasiatko z hliny…Až vtedy si uvedomili, že platí staré známe: ,,Bez práce nie sú koláče a šetrit sa oplatí“.

Celoslovenská kampaň Červené stužky

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.
Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

    Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí, každoročne ju organizujú žiaci Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  Žiaci našej školy  sa pravidelne  zapájajú do tejto celoslovenskej kampane. Nakoľko sú naši žiaci mentálne postihnutí, snažili sme im primeranou formou priblížiť a vysvetliť všetky nové pojmy a informácie,  z ponúkaných aktivít sme  zorganizovali výtvarnú súťaž o najkrajšiu pohľadnicu. Všetky práce sme umiestnili na veľkom paneli pri vstupe do školy, kde sme umiestnili aj plagát kampane. Žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili červené stužky , vyrobili si červené kvety  na vytvorenie živej červenej stužky. Nosením červených stužiek, sme symbolicky podporili boj proti tejto zákernej chorobe. Po druhýkrát sme sa zapojili aj do športovej súťaže. Žiaci druhého stupňa odohrali turnaj vo futbale a vo vybíjanej, mladší žiaci uskutočnili beh parkom. V utorok , 28. novembra 2017 sa v priestoroch školy  zišlo 36 žiakov so svojimi pani učiteľkami. Pani učiteľka  Božiková pripravila pre žiakov krátke spoty kampane, oboznámila ich s príčinami vzniku, priebehu a dôsledkov  AIDS . Žiaci si posadali, nad hlavu si umiestnili červenú stuhu spolu s vytvorenými kvetmi a vytvorili živú stužku.

Mgr. Daniela Božiková

Jesenná tvorivá dieľna

Prišla jeseň a ponúkla nám svoje dary – listy, gaštany, tekvičky, konáriky..... proste prírodniny, ktoré sme spoločne nazbierali.  A ešte priniesol aj nemilého hosťa -  chrípku. Preto sme zapojili všetky sily a pripravili sme pre všetkých zdravý mrkvový šalát. Bol výborný..... neskôr, keď sme sa posilnili, využili sme všetky prírodniny v tvorivej dielni. A čo sme vyrobili? To si pozrite na fotkách. 

V piatok ráno Naša škola privítala hercov z divadla NA TRAKOCH, ktorí pozvali naše deti na  prekrásnu cestu ROZPRÁVKOVÝM VLÁČIKOM do Rozprávkova. Okrem detí do vláčika však pristupovali aj rôzne zvieratká. Napríklad slon, ktorý chcel ušetriť na cestovnom lístku a vydával sa za komárika, alebo aj kozička, ktorá chcela cestovať nie s cestovným lístkom, ale s kapustným listom. Veľmi zaujímavým cestujúcim v tomto rozprávkovom vláčiku bol had Okuliarnik indický, ktorý si kúpil okuliare, ale nasadil si ich na oči naopak a potom  všetko aj naopak videl. Keďže išlo o interaktívne predstavenie nemohla chýbať pomoc od detí. Nielenže si počas cestovania vláčikom mohli zaspievať pesničky s chytľavými melódiami, ale dokonca pomohli rozprávkovému hadovi, aby nevidel všetko naopak. A tak sa príbeh rozprával, vláčik sa pomaly približoval k svojmu cieľu a to na súťaž „O vláčikových výmysloch“. Tu opäť hercom pomohli naše deti. Mali vymyslieť, aké vláčiky by prihlásili do  tejto súťaže – a deti vymysleli – mäsový, šalátový, koláčový, hruškový a za odmenu malý vynálezcovia dostali krásny potlesk od svojich kamarátov a mohli si zabubnovať na bubon, ktorý sprevádzal Rozprávkový vláčik.

Počas cestovania týmto rozprávkovým vláčikom bolo počuť nielen spev hercov a detí, ale aj radostný smiech a v ich očkách svietili iskričky radosti a nadšenia zo zábavy. Keď opona spadla, deti hercov odmenili búrlivým potleskom.

 

iBobor

V dňoch 7. - 8. 11. sa konala na Slovensku informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Na našej škole sa jej zúčastnilo 20 žiakov. Tento rok bola pridaná nová kategória Drobec v ktorej súťažilo 6 žiakov z  5 a  6. ročníka. Drobci museli vyriešiť 12 úloh za 30 minút. V kategórii Bobríci súťažilo 14 žiakov 7 až 9. ročníka. Renáta Rácová z 8. A získala v tejto kategórii maximálny počet bodov 96 a skončila spolu s ďalšími 349 súťažiacimi na 1. mieste. V tejto kategórii súťažilo 17 980 žiakov. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu a súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Výsledky_iBobor_v_školskom_roku_2017.pdf

Ako každý rok, aj tento sa naša škola  v rámci jedenásteho ročníka kampane Červené stužky zapojila do výtvarnej súťaže špeciálnych základných škôl na tému: Pohľadnica pre červené stužky. Súťaž vyhlásili: MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad - odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v Žiline

Dňa 20.10. 2017 k nám zavítalo divadielko Clipperton so svojím veselým predstavením Rumcajs. Vystúpili, pobavili, zožali úspech a všetkým čo sa predstavenia zúčastnili, vyčarili na tvári celodenný úsmev. Môžete si na nich zaspomínať aj takto – s našimi fotkami. 

          

V tomto školskom roku sa naša škola po druhýkrát zapojila do kampane „Športom pre Červené stužky“. Táto nebezpečná choroba nám nie je ľahostajná, a preto sa snažíme  každoročne našim žiakom priblížiť túto problematiku, aby sa naučili zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Súčasťou tohtoročného ročníka sú už tradične rôzne aktivity s ňou spojené. Koordinátorka protidrogovej prevencie Mgr. Daniela Božiková spolu s učiteľmi telesnej a športovej  výchovy Mgr. Jankou Ďurkáčovou a Mgr. Miroslavom Bátovským zorganizovala športovú akciu na podporu kampane pod názvom „Športom pre Červené stužky“. Športová akcia sa uskutočnila dňa 14. 11. 2017 na ihrisku našej školy v Tovarníkoch. Nakoľko sme škola s menším počtom žiakov, turnaja sa zúčastnili tri triedy ročníkov 5. – 9. Žiaci súťažili v dvoch disciplínach – vybíjaná dievčatá a futbal chlapci. Na turnaji sa zúčastnilo 24 žiakov. Usporiadali sme aj beh parkom pre žiakov ročníkov 1. – 4. Tohto behu sa zúčastnilo 17 žiakov. Sme radi, že sme mohli prispieť do kampane v boji proti AIDS.
Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Daniela Božiková a žiaci SŠI, ul. Tovarnícka 1632, Topoľčany

Lístok, lístku hovorí, prišla jeseň do hory. Veverička šušky zbiera, plní prázdne komory. Touto motivačnou básničkou, navodzujúcou jesennú atmosféru sa 24.októbra 2017 začala prvá zo série tvorivých dielní pre žiakov1.stupňa, ktorú pripravila  p. učiteľka Korcová. V úvode sa deti oboznámili so znakmi jesene.  Na interaktívnej tabuli videli čo sa robí vonku s počasím, ako a prečo zberáme úrodu a dozvedeli sa aj odpvede na otázku, prečo sú listy farebné. Tematicky najvhodnejším námetom pre jesennú tvorivú činnosť, boli veselé obrázky z usušených listov. Deti vytvárali vlastné kompozície, obkresľovali makety, strihali a  kombinovali prírodný materiál. Výtvory v detailoch  dokresľovali pastelkami a dolepovali farebným papierom. Počas práce si viacerí uvedomili, že aj zdanlivo obyčajné listy sa dajú zaujímavo využiť. Výsledkom ich tvorivého úsilia boli pestrofarební listoví trpaslíci, veselí ježkovia a sovy.  Jesenné obrázky boli na pohľad pekné a technicky dobre zvládnuté. Ooriginalita výtvarného stvárnenia a snaha o dokončenie výrobku, boli dobrou motiváciou pre dosiahnutie primeranej odmeny. A tak pani učiteľky v závere hodiny štedro rozdávali  pochvalu  a nešetrili  povzbudením. Už teraz sa tešíme na zimné tvorenie!

 

                                                                                                              PaedDr. Mária Fabšíková, koordinátor

Medzinárodný deň školských knižníc sa tento školský rok realizoval 23.10. na tému „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. Žiaci prežili zaujímavé a poučné dopoludnie, zoznámili sa s osobnosťou a životom M.R.Štefánika, zážitkovou a hravou formou získali nové vedomosti o ňom a o astronómii, preukázali svoje zručnosti pri tvorivých aktivitách.

Aj v školskom roku 2017/18 sa naša škola prihlásila do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Naša partnerská škola pre tento rok je Špeciálna škola v českom meste Svitavy. Naši žiaci pripravili s radosťou pekné záložky a sú plní očakávania, aké záložky dostanú od českých detí.

Ako sme robili topeničky

Škola začína

Ako každý školský rok sa aj dnes, 4 septembra, otvorili brány našej školy. Pani riaditeľka slávnostne privítala na školskom dvore všetkých žiakov, a predovšetkým našich prváčikov, ktorých obdarovala malým darčekom. V školskom roku 2017/2018 Vám, milí žiaci, prajeme veľa školských i mimoškolských úspechov!

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria