Hlavné menu

Profil verejného obstarávateľa Súhrnné správy o zákazkách

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
 
Spojená škola internátna
Tovarnícka 1632
955 01 Topoľčany
 
Spojená škola internátna ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra je verejným obstarávateľom podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  pri zadávaní zákaziek postupuje podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona.
 
Identifikačné údaje:
Štatutárny zástupca: Ing. Lýdia Ondrejková, riaditeľka školy
Tel.: 038/5320021
Fax: 038/5320021
IČO: 00182249
DIČ: 2021315318

 

 

Zmluvy sú zverejňované od októbra 2015 na Centrálnom registri zmlúv.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria