Hlavné menu

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010

Aktivity školy

2018/2019

Ako sa učíme

Hodiny výtvarnej výchovy vyzbrojuje žiakov základnými pracovnými zručnosťami a návykmi. Pre skvalitnenie edukačného procesu využívame rôzne techniky a postupy, pracujeme s rôznym materiálom .Vyrábame i rôzne úžitkové predmety, ktorými si skrášľujeme prostredie triedy a okolia.. Nie vždy sa nám práca darí, ale úspech je, že začatú prácu vždy dokončíme.

Logo pre červené stužky

Ako každý rok, aj tento sa naša škola  v rámci dvanásteho ročníka kampane „Červené stužky“ zapojila do výtvarnej súťaže špeciálnych základných škôl na tému: Logo pre červené stužky. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí, každoročne ju organizujú žiaci Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.  AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.  Žiakom sme sa snažili primeranou formou priblížiť a vysvetliť všetky nové pojmy a informácie, ktoré sa dotýkajú tohto celosvetového problému.  Všetky práce sme umiestnili na veľkom paneli pri vstupe do školy, kde sme umiestnili informácie a  plagát kampane.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Špinavé ponožky

Špinavé ponožky

O tom, že oblečenie má byť čisté, a že sa má pravidelne prať sa deti učia už od prvej triedy.  Ale stane sa, že sa napríklad ponožky samé rozhodnú, že sa oprať nedajú. Ale to je už celkom iný príbeh-rozprávka, a ešte keď ju prídu zahrať kamaráti herci z divadla NaTraKY, môže tento príbeh dopadnúť všelijako. Ale hlavne, že bola zábava a všetko dopadlo nakoniec  dobre.

Integrácia spája všetky deti

10. októbra sa v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu sa konal koncert nadácie  Integrácia s účasťou hviezd speváckeho, tanečného a športového neba. Deti z celého Slovenska programom sprevádzala Katka Brichtová a Marcel Forgáč. Koncert otvoril Ondrej Kandráč a IMT Smile, k nim sa pridali známe osobnosti. Deťom sa páčili speváci, tanečníci, futbalisti, hokejisti a vystúpenia si užili doposlednej minúty.

Ja som dobrý remeselník

Vo štvrtok 4. októbra sa jedáleň školy rozoznela melódiami a zvukmi z tradičných aj menej známych ľudových nástrojov, ľudovými piesňami a hádankami, ktoré prišiel deťom predstaviť pán Hlbocký z Piešťan. Predstavil deťom ľudové hudobné nástroje    a remeslá, ktorými sa živili ľudia v minulosti.

Začiatok školského roka 2018/2019

Začiatok školského roka 2018/2019

Prázdninové dni odleteli, stíchli ihriská, kúpaliská, parky. Ožili opustené školy. Detskú vravu počuť z tried, chodieb, klubovní, jedální. Deti sa z prázdnin vrátili opálené, oddýchnuté, plné nových zážitkov. Do školských lavíc zasadli aj malí žiačikovia v prvých triedach. Ráno zakývali mame a ockovi, a ako veľkí, odišli so svojimi novými pani učiteľkami. V našej  prváckej triede si do lavíc prvý krát zasadli: Tobiasko K., Vaneska H., Vaneska D.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria