Hlavné menu

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Lýdia Ondrejková Ondr Riaditeľka
 
 
Mgr. Mária Gaálová Gaá Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.PŠ
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VII.A
mariagaalova@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Lacenová La Zástupkyňa
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.PŠ
Zástupca v triede: III.PŠ
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: V.A
jana.lacenova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Bátovský Triedny učiteľ: VII.A
 
 
Mgr. Daniela Božiková Bo Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Janka Ďurkáčová Ďu Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Tvorivo-dramatický krúžok
 
 
PaedDr. Mária Fabšíková Fa Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Fotografický krúžok
majafabsik@gmail.com
 
 
Zuzana Grácová Grá Vychovávateľka
 
 
Bc. Hana Gurecká Gu Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD
 
 
Mgr. Dana Haninová Ha Triedna učiteľka: II.PŠ
haninova.dana@zoznam.sk
 
 
Marta Hederová He Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Eva Kňazovická Triedna učiteľka: III.PŠ
evak03@gmail.com
 
 
Bc. Petronela Koprdová Kopr Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Elena Korcová Kor Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Mgr. Petronela Kubíková Ku Triedna učiteľka: III.C
p.kubikova.to@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kúchová Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Justína Lichvárová Li Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Zuzana Mihalovičová Mi Vychovávateľka
 
 
Mgr. Oľga Ondrašková Onš Triedna učiteľka: I.C
ondraskovaolga@zoznam.sk
 
 
Mgr. Marta Opoldusová Op Triedna učiteľka: I.A
 
 
Alžbeta Páleniková Pa Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Lea Sedlárová Sed Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Iveta Scheibenreifová Sche Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Schlosariková Sch Triedna učiteľka: I.PŠ
 
 
Ľubomíra Valková Va Vychovávateľka
 
 
Blanka Zuzulová Zu Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anetta Želisková Ž Triedna učiteľka: V.A
anettazelisko@szm.sk

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria