Hlavné menu

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Lýdia Ondrejková Ondr Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Mária Gaálová Gaá Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.PŠ
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: VI.A
mariagaalova@azet.sk
 
 
Mgr. Jana Lacenová La Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I. A
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.PŠ
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: prípravný
Zástupca v triede: V.A
jana.lacenova@gmail.com
 
 
Mgr. Miroslav Bátovský Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Tatiana Bencová BEN Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD3
tana.bencova@gmail.com
 
 
Mgr. Daniela Božiková Bo Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Janka Ďurkáčová Ďu Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
 
 
PaedDr. Mária Fabšíková Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Počítačovo-fotografický krúžok
majafabsik@gmail.com
 
 
Zuzana Grácová Grá Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD1
 
 
Bc. Hana Gurecká Gu Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD2
 
 
Mgr. Dana Haninová Ha Rozvrh
Triedna učiteľka: II.PŠ
haninova.dana@zoznam.sk
 
 
Marta Hederová He Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Eva Kňazovická Rozvrh
Triedna učiteľka: prípravný
evak03@gmail.com
 
 
Bc. Petronela Koprdová Kopr Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Elena Korcová Kor Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
Mgr. Petronela Kubíková Ku Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Literárno-dramatický krúžok
p.kubikova.to@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Kúchová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Justína Lichvárová Li Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Zuzana Mihalovičová Mi Vychovávateľka
 
 
Mgr. Oľga Ondrašková Onš Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
ondraskovaolga@zoznam.sk
 
 
Mgr. Marta Opoldusová Op Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
 
 
Bc. Mária Palušová PAL Asistentka učiteľa
mariapalusova@centrum.sk
 
 
Bc. Lea Sedlárová Sed Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Eva Schlosariková Sch Rozvrh
Triedna učiteľka: I.PŠ
 
 
Ľubomíra Valková Va Vychovávateľka
 
 
Blanka Zuzulová Zu Vychovávateľka
 
 
Mgr. Anetta Želisková Ž Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
anettazelisko@szm.sk

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.02.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria