Hlavné menu

Zoznamy žiakov

Názov
      I.A
  2. ročník   II.A
  3. ročník   III.AIII.PŠ
  4. ročník   II.PŠ
  5. ročník   I.PŠIV.A
  6. ročník   V.A
  7. ročník   I.C
  8. ročník   I.BVI.A
  9. ročník   III.CVII.A
  10. ročník   II.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria