Hlavné menu

Zoznamy žiakov

Názov
      I.CI.PŠII.CII.PŠ
  1. ročník   I. AI.B
  2. ročník   II.AIII.A
  4. ročník   II.B
  5. ročník   IV.A
  7. ročník   V.A
  9. ročník   VI.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria