Hlavné menu

Zoznam tried

Názov
II.A Triedny učiteľ PaedDr. Mária Fabšíková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Nadežda Kišacová
Foto Foto Foto Foto
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Božiková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Anetta Želisková
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Elena Korcová
Foto Foto
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Bátovský
Foto Foto Foto Foto
I.B Triedny učiteľ Mgr. Janka Ďurkáčová
Foto Foto Foto
I.C Triedny učiteľ Mgr. Oľga Ondrašková
Foto Foto
II.C Triedny učiteľ Mgr. Mária Kúchová
III.C Triedny učiteľ Mgr. Petronela Kubíková
I.PŠ Triedny učiteľ Mgr. Eva Schlosariková
II.PŠ Triedny učiteľ Mgr. Dana Haninová
III.PŠ Triedny učiteľ Mgr. Eva Kňazovická
I.A Triedny učiteľ Mgr. Marta Opoldusová
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria