Hlavné menu

Zoznam tried

Názov
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Kňazovická
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Korcová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Opoldusová
Foto Foto Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Fabšíková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Bátovský
Foto Foto Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Božiková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Ďurkáčová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petronela Kubíková
Foto Foto Foto
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Ondrašková
Foto Foto
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kúchová
I.PŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Schlosariková
II.PŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Haninová

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria