Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Vybavenie žiaka do školského internátu

1. Deti nastupujú do internátu v nedeľu od 15,45h (priniesť suchú večeru) alebo v pondelok do 7,30h.
       
2.Ak dieťa užíva lieky, lieky odovzdajte vychovávateľke alebo zdravotnej sestre
 
3. Ak nemôže prísť pre dieťa rodič, iná osoba musí mať vystavené zákonným zástupcom splnomocnenie na prevzatie dieťaťa
  
4. Prvý týždeň v mesiaci odovzdajte hygienické potreby pre dieťa vychovávateľke
  
5. Deti, ktoré budú prichádzať a odchádzať z internátu samé, musia mať podpísané od rodiča prehlásenie o dochádzke  dieťaťa do internátu s vyznačením odchodu
 
6 . Ak dieťa ochorie  je potrebné nahlásiť sociálnej pracovníčke -  č.t. 038 532 00 21 počet dní neprítomnosti žiaka v školskom zariadení z dôvodu odhlásenia stravovania
 
7. Bielizeň, šatstvo, obuv a uteráky deťom viditeľne označte, inak nezodpovedáme za ich stratu. Každý uterák musí mať uško na zavesenie
 
8. Zákaz nosiť mobilný telefón, tablet na internát. Sumu vyššiu ako 1 € odovzdajte vychovávateľke do úschovy, inak neručíme za stratu peňazí
 
 
Vybavenie žiaka do internátu :
oblečenie  - 5 kusov nohavičky alebo slipy, 3 ks tielka, 3 ks pančuchy, 4 ks ponožky,  4 ks tričko, 2 ks mikina alebo pulóver, 1 ks pyžama /                   pomočujúci sa 3 ks/,  2 ks tepláky,1 topánky, športová obuv,  1 prezuvky- papuče
hygienické potreby – hrebeň, zubná kefka, 2 uteráky, mydlo, sprchový šampón, 2 toaletné papiere,  zubnú pastu,  šampón,
                    4 bal. hygienických vreckoviek,  hygienické vložky
                                    - podľa potreby dopĺňať  
                                  
Ak žiak nebude mať potrebné vybavenie do internátu nebude službukonajúcim vychovávateľom na internát prijatý!
 
 
Ing. Lýdia Ondrejková
riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria