Hlavné menu

Profil školy Špeciálna základná škola internátna Praktická škola Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie Štatút školy Organizačný poriadok školy Prevádzkový poriadok štatút predmetových komisií Vybavenie žiaka do školského internátu

štatút školy

Úhrada nákladov na stravovanie a ubytovanie

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

spojených s ubytovaním a stavovaním  od 1.9.2012

 

 

                              

žiaci ubytovaní na internáte 

 

strava 5x denne

ubytovanie/deň

spolu/deň

žiaci v hmotnej núdzi, spolu/ deň

6-11 roční

2,52 €

0,66 €

3,18 €

1,52 €

11-15 roční

2,66 €

0,66 €

3,32 €

1,66 €

Praktická škola

2,80 €

0,66 €

3,46 €

2,80 €

    

  žiaci s dennou dochádzkou do školy- strava na deň

 

desiata

obed

spolu

žiaci v hmotnej núdzi spolu

6-11 roční

0,29 €

1,01 €

1,30 €

0,30 €

11-15 roční

0,29 €

1,09 €

1,38 €

0,38 €

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany a Praktická škola, Tovarnícka 1632, Topoľčany
    Spojená škola internátna,Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany
  • Ul. Tovarnícka: 038 5320021
    Ul.Dr. Pantočku:038 5225330              
    riaditeľ: 038 5321926 mobil: 0910915133  

Fotogaléria